© Koulutus ja työnohjaus Talvio Oy, 2022
ASTU PAREMMAN VUOROVAIKUTUKSEN MAAILMAAN, OLE HYVÄ

PALVELUT

JULKAISUT VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KURSSIT o Gordonin Toimiva työyhteisö -koulutus (TTK) o Toimiva vuorovaikutus o Toimiva koulu VUOROVAIKUTUKSEN KULMAKIVIÄ TYÖNOHJAUS, MENTOROINTI JA KONSULTAATIO LUENNOT TUTKIMUS

Julkaisut

International Approaches to Promoting Social and

Emotional Learning in Schools -kirja

Kirjassa käsitellään sosioemotionaalista oppimista ja sen vaikutuksia oppimisympäristöön ja koulun vuorovaikutussuhteisiin. Kirjassa esitellään yhdeksän maan tutkimuksia  päättäjien, opettajien ja opettajaopiskelijoiden sosioemotionaalista oppimisesta ja sen tukemisesta koulussa. Kirjaa voi suositella kaikille opettajille, tutkijoille, opetuksen johdolle ja opettajankouluttajille, jotka ovat kiinnostuneita sosioemotionaalisen oppimisen ja hyvinvoinnin kehittämisestä koulussa. Kustantaja: Taylor & Francis. Kirjoittajat: Markus Talvio & Kirsti Lonka. Englanninkielinen. Kirjan tilaussivu: https://www.adlibris.com/fi/kirja/international-approaches-to- promoting-social-and-emotional-learning-in-schools- 9780367553319

Toimiva vuorovaikutus -kirja

Kirjassa tutustutaan keskeisiin vuorovaikutuksen lainalaisuuksiin ja arjessa hyväksi havaittuihin työkaluihin. Nämä työkalut auttavat tunnistamaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tunteita ja tarpeita, kehittämään tilannetajua, selkeyttämään viestintää ja ratkaisemaan ristiriitoja. Toimivan vuorovaikutuksen työkalut sopivat niin työpaikoille, kouluun kuin kotiinkin. Mukana on runsaasti harjoituksia. Kustantaja: PS-kustannus. Kirjoittajat: Markus Talvio & Ulla Klemola. Katso lisätietoja kirjan tilaussivulta: www.ps-kustannus.fi/Markus-Talvio/Toimiva-vuorovaikutus

Vuorovaikutustaitojen kurssit

Gordonin Toimiva työyhteisö -koulutus (TTK)

Gordonin Toimiva työyhteisö -koulutus (TTK) antaa valmiudet hyödyntää keskeisiä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja johtamisessa ja työelämässä yleensä. Yhteensä 20–25 tuntia kestävän koulutuksen aikana osallistuja kehittää taitojansa esimies- ja projektityössä sekä valmentajan että tiiminvetäjän näkökulmista. Tämä ohjelma (engl. Gordon’s Leader Effectiveness Training) on ollut työyhteisöjen käytössä yli 50 vuotta ja se on tarjolla noin 20 maassa ympäri maailmaa. Suomen TTK:n oikeudet omistaa Koulutus ja työnohjaus Talvio Oy, joka järjestää koulutusta eri yritysten työntekijöille sekä ohjaajakoulutusta valmentajille, jotka aikovat vetää Toimiva työyhteisö-koulutusta omassa työyhteisössä tai asiakkailleen. Lisätietoja TTK:n omilta sivuilta: www.gordon-ttk.com.

Toimiva vuorovaikutus

Toimiva vuorovaikutus -kurssi on 12 tunnin mittainen koulutus työyhteisöille. Kurssin aikana harjoitellaan oman viestin lähettämistä ja toisen viestin vastaanottamista siten, että omat ja toisen tunteet ja tarpeet tulevat ilmaistuiksi. Lisäksi harjoitellaan mm. ristiriitojen käsittelyä ja ongelmaan tarttumista niin, että molemminpuolinen kunnioitus säilyy.

Toimiva koulu

Toimiva koulu on ihmissuhdetaitojen kurssi koulun ja oppilaitosten henkilöstölle. Tavoitteena on kehittää vuorovaikutusta oppilaiden tai opiskelijoiden sekä kollegojen ja vanhempien välillä. Näin jää enemmän aikaa varsinaiseen opetustyöhön. Kurssin pituus on 24 tuntia.

Vuorovaikutuksen kulmakiviä

Vuorovaikutuksen kulmakiviä on Satu Silvon ja Markus Talvion vetämä tehokoulutus työyhteisöille. Kurssilla käytettävät aktivoivat työtavat auttavat soveltamaan opittuja taitoja työelämässä. Koulutus räätälöidään työyhteisönne tarpeisiin sopivaksi ja sen kesto on 2–4 tuntia.

Työnohjaus, mentorointi ja konsultaatio

Työnohjauksen tarkoituksena on auttaa yksittäistä työntekijää, tiimiä tai koko työyhteisöä pohtimaan omia toiminta- ja käyttäytymistapojaan toimintaympäristössään ja kehittämään niitä. Työnohjauksen pituus on yleensä 1–2 vuotta. Mentoroinnin idea on rinnallakulkeminen. Mentorin avulla työntekijä tutustuu uuteen alaan, esimerkiksi yrittäjänä toimimiseen ja saa tukea ja apua kokeneemmalta toiminnan alkuvaiheessa. Mentorointi kestää yleensä noin vuoden. Konsultaatio on usein lyhytaikaista ja käytännönläheistä koulutusta, johon voi sisältyä myös työn sisältöön liittyviä tavoitteita. Työnohjauksessa ja konsultaatiossa asiakkaat itse määrittelevät tavoitteet, joihin työnohjaajan kanssa pyritään.

Luennot

Voit tilata luentoja seuraavista aiheista: moniammatillinen työote, tiimin kehittäminen, vuorovaikutustaidot, hyvinvoinnin edistäminen, monikulttuurisuus ja työssä oppiminen. Luennot räätälöidään työyhteisönne tarpeisiin sopivaksi.

Tutkimus

Yrityksestä voi tilata kasvatuspsykologian alaan kuuluvaa laadullista tai määrällistä tutkimusta, jossa selvitetään intervention, esimerkiksi kurssintai koulutusprojektin hyötyjä ja muita vaikutuksia osallistujille.  

puh. 045 134 1634

www.gordontraining.com

PALVELUT

JULKAISUT VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KURSSIT o Gordonin Toimiva työyhteisö -koulutus (TTK) o Toimiva vuorovaikutus o Toimiva koulu VUOROVAIKUTUKSEN KULMAKIVIÄ TYÖNOHJAUS, MENTOROINTI JA KONSULTAATIO LUENNOT TUTKIMUS
ASTU PAREMMAN VUOROVAIKUTUKSEN MAAILMAAN, OLE HYVÄ

Julkaisut

International Approaches to Promoting Social and

Emotional Learning in Schools -kirja

Kirjassa käsitellään sosioemotionaalista oppimista ja sen vaikutuksia oppimisympäristöön ja koulun vuorovaikutussuhteisiin. Kirjassa esitellään yhdeksän maan tutkimuksia  päättäjien, opettajien ja opettajaopiskelijoiden sosioemotionaalista oppimisesta ja sen tukemisesta koulussa. Kirjaa voi suositella kaikille opettajille, tutkijoille, opetuksen johdolle ja opettajankouluttajille, jotka ovat kiinnostuneita sosioemotionaalisen oppimisen ja hyvinvoinnin kehittämisestä koulussa. Kustantaja: Taylor & Francis. Kirjoittajat: Markus Talvio & Kirsti Lonka. Englanninkielinen. Kirjan tilaussivu: https://www.adlibris.com/fi/kirja/international-approaches-to- promoting-social-and-emotional-learning-in-schools- 9780367553319

Toimiva vuorovaikutus -kirja

Kirjassa tutustutaan keskeisiin vuorovaikutuksen lainalaisuuksiin ja arjessa hyväksi havaittuihin työkaluihin. Nämä työkalut auttavat tunnistamaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tunteita ja tarpeita, kehittämään tilannetajua, selkeyttämään viestintää ja ratkaisemaan ristiriitoja. Toimivan vuorovaikutuksen työkalut sopivat niin työpaikoille, kouluun kuin kotiinkin. Mukana on runsaasti harjoituksia. Kustantaja: PS-kustannus. Kirjoittajat: Markus Talvio & Ulla Klemola. Katso lisätietoja kirjan tilaussivulta: www.ps-kustannus.fi/Markus-Talvio/Toimiva-vuorovaikutus

Vuorovaikutustaitojen kurssit

Gordonin Toimiva työyhteisö -koulutus (TTK)

Gordonin Toimiva työyhteisö -koulutus (TTK) antaa valmiudet hyödyntää keskeisiä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja johtamisessa ja työelämässä yleensä. Yhteensä 20–25 tuntia kestävän koulutuksen aikana osallistuja kehittää taitojansa esimies- ja projektityössä sekä valmentajan että tiiminvetäjän näkökulmista. Tämä ohjelma (engl. Gordon’s Leader Effectiveness Training) on ollut työyhteisöjen käytössä yli 50 vuotta ja se on tarjolla noin 20 maassa ympäri maailmaa. Suomen TTK:n oikeudet omistaa Koulutus ja työnohjaus Talvio Oy, joka järjestää koulutusta eri yritysten työntekijöille sekä ohjaajakoulutusta valmentajille, jotka aikovat vetää Toimiva työyhteisö-koulutusta omassa työyhteisössä tai asiakkailleen. Lisätietoja TTK:n omilta sivuilta: www.gordon-ttk.com.

Toimiva vuorovaikutus

Toimiva vuorovaikutus -kurssi on 12 tunnin mittainen koulutus työyhteisöille. Kurssin aikana harjoitellaan oman viestin lähettämistä ja toisen viestin vastaanottamista siten, että omat ja toisen tunteet ja tarpeet tulevat ilmaistuiksi. Lisäksi harjoitellaan mm. ristiriitojen käsittelyä ja ongelmaan tarttumista niin, että molemminpuolinen kunnioitus säilyy.

Toimiva koulu

Toimiva koulu on ihmissuhdetaitojen kurssi koulun ja oppilaitosten henkilöstölle. Tavoitteena on kehittää vuorovaikutusta oppilaiden tai opiskelijoiden sekä kollegojen ja vanhempien välillä. Näin jää enemmän aikaa varsinaiseen opetustyöhön. Kurssin pituus on 24 tuntia.

Vuorovaikutuksen kulmakiviä

Vuorovaikutuksen kulmakiviä on Satu Silvon ja Markus Talvion vetämä tehokoulutus työyhteisöille. Kurssilla käytettävät aktivoivat työtavat auttavat soveltamaan opittuja taitoja työelämässä. Koulutus räätälöidään työyhteisönne tarpeisiin sopivaksi ja sen kesto on 2–4 tuntia.

Työnohjaus, mentorointi ja konsultaatio

Työnohjauksen tarkoituksena on auttaa yksittäistä työntekijää, tiimiä tai koko työyhteisöä pohtimaan omia toiminta- ja käyttäytymistapojaan toimintaympäristössään ja kehittämään niitä. Työnohjauksen pituus on yleensä 1–2 vuotta. Mentoroinnin idea on rinnallakulkeminen. Mentorin avulla työntekijä tutustuu uuteen alaan, esimerkiksi yrittäjänä toimimiseen ja saa tukea ja apua kokeneemmalta toiminnan alkuvaiheessa. Mentorointi kestää yleensä noin vuoden. Konsultaatio on usein lyhytaikaista ja käytännönläheistä koulutusta, johon voi sisältyä myös työn sisältöön liittyviä tavoitteita. Työnohjauksessa ja konsultaatiossa asiakkaat itse määrittelevät tavoitteet, joihin työnohjaajan kanssa pyritään.

Luennot

Voit tilata luentoja seuraavista aiheista: moniammatillinen työote, tiimin kehittäminen, vuorovaikutustaidot, hyvinvoinnin edistäminen, monikulttuurisuus ja työssä oppiminen. Luennot räätälöidään työyhteisönne tarpeisiin sopivaksi.

Tutkimus

Yrityksestä voi tilata kasvatuspsykologian alaan kuuluvaa laadullista tai määrällistä tutkimusta, jossa selvitetään intervention, esimerkiksi kurssintai koulutusprojektin hyötyjä ja muita vaikutuksia osallistujille.